Informacje podstawowe

Muzeum Geologiczne
im. Jana Ziomka
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
90-142 Łódź ul. Kopcińskiego 31
tel. 42 635-45-93
e-mail: muzgeol@geo.uni.lodz.pl

Muzeum Geologiczne prowadzi działalność:

  • naukową z zakresu geologii regionalnej, ochrony przyrody nieożywionej, petroarcheologii oraz petroarchitektury ( oferta badań),
  • dydaktyczną, realizowane są zajęcia dydaktyczne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów,
  • popularyzatorską polegającą na prezentacji kolekcji, prowadzeniu prelekcji,aktywnym udziale m.in. w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki oraz Nocy Muzeów.

  

UWAGA:

Muzeum w okresie od 28 czerwca do 10 września 2018r.

jest zamknięte dla zwiedzających.

 

Muzeum jest czynne od 11 września 2018r.
od poniedziałku do piątku,  w godzinach 9-15. 
(Ze względu na akademicki charakter Muzeum, w godzinach kiedy jest otwarte, mogą się w nim odbywać zajęcia dydaktyczne dla studentów – wtedy Muzeum jest wyłączone ze zwiedzania).
 

Grupy zorganizowane (do 40 osób) są przyjmowane wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 42 635-45-93).

Dla grup zorganizowanych prowadzone są prelekcje tematyczne.

Wstęp do Muzeum jest płatny.

  • bilet wstępu normalny – 5 zł
  • bilet wstępu ulgowy – 3 zł
  • prelekcje dla grup zorganizowanych – 35 zł

Bezpłatny wstęp do Muzeum przysługuje:

  • dzieciom do lat 7,
  • studentom Uniwersytetu Łódzkiego,
  • opiekunom grup

W czwartki wstęp do Muzeum jest bezpłatny.

Muzeum prowadzi sprzedaż drobnych okazów geologicznych, wydawnictw oraz pamiątek UŁ.Następna strona: Aktualności