Ekspozycja

W muzeum geologicznym eksponowanych jest na dwóch kondygnacjach ponad 4 tys. eksponatów.

I. kondygnacja:

minerały

kryształy syntetyczne

meteoryty

II. kondygnacja:

paleontologia

petrografia

geologia regionalna

Dodatkowo w Ogrodzie Skalnym Collegium Geogrphicum prezentowanych jest kilkanaście bloków skalnych pochodzących z najbardziej znanych miejsc ekspoloatacji surowców skalnych w Polsce.