Oferta

I. Prelekcje tematyczne:

1. Piękny i ciekawy świat minerałów i skał.
Odbiorcy: dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych.
2. Poznajemy minerały, skały i skamieniałości.
Odbiorcy: uczniowie szkół podstawowych.
3. Powstawanie, występowanie i praktyczne wykorzystanie minerałów i skał.
Odbiorcy: uczniowie gimnazjów, liceów.
4. Geologia regionu łódzkiego.
Odbiorcy: osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu geologii.

 

II. Identyfikacja makro- i mikroskopowa znalezisk: minerały, skały, meteoryty

Dysponujemy:

  • mikroskopem stereoskopowym PZO z możliwością rejestracji obrazu,
  • mikroskopami polaryzacyjnymi: Polmi A (Zeiss), Polam (Lomo),
  • integratorem Eltinor,
  • licznikami promieniowania gamma,

Współpracujemy z:

dr. Tomaszem Jakubowskim – Polskie Towarzystwo Meteorytowe
identyfikacja meteorytów
mgr inż. Haliną Młodecką – Pracownia Technologii Zabytków MAiE
analizy składu chemicznego XRF, dokumentacja szlifów mikroskopowych
dr. Krzysztofem Polańskim – Pracownia Badań Materiałowych KFCS UŁ
analizy składu chemicznego oraz mikromorfologii kryształów EDX SEM
dr. Marianem Szurgotem – Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ
analiza morfologii i mikromorfologii kryształów naturalnych oraz syntetycznych, badania meteorytów
mgr. inż. Krzysztofem Bondarczukiem i Włodzimierzem Wypychem – Instytut Fizyki PŁ
mikroskopia optyczna, mikrofotografia

 

III. Badania petroarcheologiczne zabytków kamiennych oraz ceramiki.

 

IV. Udostępnianie próbek na potrzeby badań naukowych, prac magisterskich i inżynierskich oraz innego typu opracowań


Previous page: geologia regionalna
Następna strona: Pracownicy